Wat moet je doen met een gevonden voorwerp in verschillende landen?

Wat doen met gevonden voorwerpStel, je loopt door een straat en ziet een sleutelbos op het voetpad liggen. Of je bent in een park en iemand heeft zijn mobiele telefoon op de bank laten liggen. Wat moet je doen met je gevonden voorwerp? En heb je recht op een beloning?

Er is geen eenduidig antwoord, de wetgeving is immers verschillend, afhankelijk van het land waar je je bevindt en soms ook van de waarde van het voorwerp. Hieronder een kort overzicht voor gevonden voorwerpen in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.

Algemeen

In de meeste gevallen is het zo dat, indien je de vinder niet kan contacteren, je het gevonden voorwerp ofwel naar de gemeente, ofwel naar de politie moet brengen. Dat betekent dat je je zal moeten verplaatsen met de wagen of met het openbaar vervoer. In een onbekende stad zal je ook eerst moeten uitzoeken waar de dienst gevonden voorwerpen zich bevindt. Veel moeite voor een voorwerp van een onbekende?

Klik om Spotty labels te bestellen – gratis levering

Bedenk dan dat, wanneer je zelf iets verliest, de vinder waarschijnlijk hetzelfde denkt. Nog erger is dat de doorsnee eerlijke vinder de regels gewoon niet kent en je voorwerp om het even waar afgeeft, wat het extreem moeilijk maakt om het terug te vinden. Dit kan je vermijden met Spotty labels  waarmee de vinder je dadelijk kan verwittigen, zonder zich te moeten verplaatsen. En we geven altijd een beloning, als extra motivatie.

Per land

In de tabel hieronder proberen we een overzicht te geven voor gevonden voorwerpen op de openbare weg. Soms kan er nog wel een gemeentereglement zijn wat bijkomende voorwaarden oplegt.

Plaats Waar moet ik het gevonden voorwerp afgeven? Heb ik recht op een beloning? Word ik na een tijd eigenaar van het voorwerp?
België Bij het gemeentebestuur van de plaats waar je het vindt. Wettelijk niet vastgelegd, het hangt af van de goodwill van de vinder. Neen, indien de eigenaar het niet ophaalt, wordt de gemeente eigenaar.
Nederland Bij de gemeente voor voorwerpen en bij de politie voor identiteits-documenten. Voorwerpen kan je dan afgeven of zelf in bewaring houden. Recht op een vindersloon, maar niet vastgelegd hoeveel. Tien percent wordt redelijk geacht. Indien de eigenaar het voorwerp niet komt ophalen na een jaar. Of wanneer hij weigert een vindersloon te betalen.
Frankrijk Naar de dienst gevonden voorwerpen van de gemeente. Er is geen beloning wettelijk bepaald, het hangt af van de goodwill van de vinder. Na een bepaalde tijd mag je het zelf bewaren, maar de eigenaar kan het toch nog drie jaar terugvorderen wanneer hij het op het spoor komt.
Luxemburg Bij de lokale politie of een bevoegde dienst gevonden voorwerpen. Er is geen beloning wettelijk bepaald, het hangt af van de goodwill van de vinder. Na 3 jaar indien je wenst.
Duitsland Bij gemeente of politie. Wettelijk vastgelegd, 5% van waarde tot 500eur, 3% daarboven. Na zes maand mag je het bijhouden, maar de eigenaar kan het nog 3 jaar terugvorderen wanneer hij het kan opsporen.
Oostenrijk Bij de gemeente. Wettelijk vastgesteld op 10% van de waarde, 5% boven 2000 eur. Neen

Bovenstaande tabel geeft een kort overzicht, maar de wetgeving is meestal nog wat complexer. Er kan een onderscheid zijn afhankelijk van de waarde van het voorwerp, van de plaats waar het gevonden is (openbaar vervoer) van het feit of het verloren of vergeten is, enz. In wikipedia vind je vaak ook nuttige informatie terug en anders gewoon even googelen.

Wat doen de betreffende diensten met deze voorwerpen?

Sticker om voorwerpen niet te verliezenIndien er bijvoorbeeld een Spotty sticker op kleeft, kunnen ze je verwittigen. Indien niet, en ze je niet vinden – en jij hen niet, want je weet niet waar je voorwerp binnengebracht is –worden ze een bepaalde tijd bijgehouden. Daarna worden ze, afhankelijk van land en type voorwerp eigendom van de vinder, openbaar verkocht of vernietigd

Klik om Spotty labels te bestellen – gratis levering

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail